Wajib diambil Ijazah Kelulusan Peserta Didik 2016

Pembagian Ijazah tahun pelajaran
March 15, 2018

Wajib diambil Ijazah Kelulusan Peserta Didik 2016

Kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 73 Jakarta kelulusan tahun 2016, diharapkan untuk segera mengambil Ijazah melalui Orang tua / Wali atau Perwakilan yang memang di tunjuk untuk mengambil Ijazah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *